suvremenazena.hr
Samoća
Samoća za sve nas ima različito značenje! Obično ona bude dvosjekli mač. Nekim ljudima samoća čini samo dobro, izvrsno se osjećaju kad su sami sa sobom,