suvremenazena.hr
Roman Četvrti krug Mirjane Buljan
Roman Četvrti krug zrcali složenu sliku društva u stalnoj tranziciji, koja osim širih društvenih okvira, zahvaća i ljudsku svakodnevicu.