suvremenazena.hr
Radite dok imate svjetla...
Radite dok imate svjetla, jer odgovorni ste za talente koji su vam povjereni. H. F. Amiel