suvremenazena.hr
Rad u korporaciji - obiljka.com
Jako puno ljudi koji radi u korporaciji reći će da mrzi svoj posao, ali usprkos tome ostaju raditi jer smatraju da im rad u korporaciji pruža sigurnost.