suvremenazena.hr
Papirnata žena
Čitam posvuda motivacijske poruke za buđenje masa. Nisi manje žena ako ne znaš kuhati, nisi u braku i nemaš djecu. Slažem se.