suvremenazena.hr
Oblaci i sunca
Baš takvi su i ljudi…oblaci i sunca! Postoje oni što navlače tamu na sve koji mu se nađu u bizini, nije lijepo biti u sjeni oblaka.