suvremenazena.hr
Muzej violina u Cremoni - Museo del Violino
Muzej violina je smješten u zgradi Palazzo dell'arte. U doba Stradivarija još dvije obitelji, Guarneri i Rugeri, bavile su se izradom violina.