suvremenazena.hr
Ljudi koji "tjeraju vodu na svoj mlin"
Na neasertivan način nećete škoditi drugima, ali im nećete učiniti niti nešto posebno dobro. Jedina osoba kojoj ćete našteti ste vi sami.