suvremenazena.hr
Lako je tebi
Već neko vrijeme promatram fenomen „lako je tebi“. Ovo je postala neka vrsta uvrede. Onaj kome je upućeno „lako je tebi“ se prvo ljuti, onda objašnjava...