suvremenazena.hr
Kako reagirati na napade i manipulacije
U svakodnevnom životu se bezbroj puta susrećemo sa situacijama u kojima nas bliske osobe i kolege na poslu napadaju ili pokušavaju napasti