suvremenazena.hr
Kako dalje kad se nađete u močvari problema
Slušam ovih dana rasprave oko svega i svačega. Ponekad mi se čini da živimo u državi u kojoj vlada pravilo dajmo ljudima kruha i igara.