suvremenazena.hr
Još uvijek ne znam jesam li bila tvoja igračka...
Razbudila me pjesma... Ja ne znam ništa o tebi, ali tvoje riječi sve govore, sve je osim tebe savršeno nevažno.