suvremenazena.hr
Jel' treba help
S vremena na vrijeme provedem koji dan negdje što dalje od civilizacije, smanjujući potrebe na one osnovne... koliko uspijem.