suvremenazena.hr
Fokus na ciljeve donosi vječno nezadovoljstvo
Bogataš kojemu je cilj obogatiti se nikada neće biti zadovoljan jer uvijek postoji još novaca koje može zaraditi