suvremenazena.hr
Dvije nijanse (ne)sebičnosti
Na početku ću naglasiti da se ovaj tekst odnosi na većinu. Ne na sve, i da ima divnih iznimaka na kojima sam zahvalan.