suvremenazena.hr
Kako da mi se prestanu događati sr… u životu?
Vjerujem da nisam jedini koji se ovo pitao. No, za razliku od većine, ja sam uspio pronaći način kako da mi se sr… ne događaju u životu.