suvremenazena.hr
Ja ću, tata, ići za životom
Sjećaš li se tata da si me uvijek kritizirao da mislim da je život bajka...