suvremenazena.hr
CHEST PULL DOWN - za bolju mobilnost i funkcionalnost tijela
Zauzmite poziciju kako je prikazano na slici. Uzmite girju / bučicu / bilo kakvo adekvatno opterećenje u ruke i smjestite ih na kukove