suvremenazena.hr
Čemu služi dizalo
Kakvo pitanje?! Pa ime mu kaže, da diže. No, idemo korak dublje.Što dižemo i zašto? Postoje dva načina korištenja dizala.