suvremenazena.hr
Budite u vezi sa samim sobom, sve ostale veze su nesigurne
Na žalost, prestala sam vjerovati da postoje trajne i vječne ljubavi, kao i trajne veze.Toliko puta sam se uvjerila da prijateljstva pucaju