sutenm.com
เกย์ มึน โฮ • Sutenm.com
เกย์ มึน โฮ เรื่องราวของ “ชาย” สองคน ผู้ชายกวนๆ กวนจังแก และ ผู้ฉิงมึนๆ มึน โซจู ข้อตกลงระหว่างคนกวนกับคนมึนจึงเกิดขึ้น! เกย์ มึน โฮ เป็นภาพยนตร์ล้อเลียนหนังแนว โฮแมนติก กวนมิดี้ “กวน มึน โฮ”