sutenm.com
หลักการเริ่มต้นสำหรับมือใหม่ที่จำเป็นต้องรู้ก่อนขายของ LAZADA : Sutenm.com
วิธีการลงทุน การเริ่มต้นขายสินค้าจะต้องลงทุนซึ่งการลงทุนผมอยากแบ่งเป็น 2 ส่วน คือเรื่องเงินลงทุนและเวลาที่ใช้ลงทุน 1.1 เงินทุน เมื่อเริ่มต้นการขายสินค้าเราต้องใช้เงินลงทุนซึ่งในการเริ่มต้นช่วงแรกสุดนั้นอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากนักเพื่อซื้อสินค้ามาทดลองขาย แต่เราก็ต้องลองทดสอบหลากหลายสินค้ามันต้องต้องใข้เงินจำนวนหนึ่ง หลายคนจะคิดว่ามันจะต้องลงทุนเป็นแสนบาทหรือหลักล้านบาท ในความจริงแล้วช่วงที่เรากำลังเริ่มต้นศึกษาการทำ E-Commerce นั้นใช้เงินไม่ถึงหนึ่งหมึ่นบาทหรือไม่ใช้เงินสักบาทเลยก็ได้ (รายละเอียดตรงนี้ขอไม่ลงลึกในตอนนี้) แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าเงินลงทุนนั้นคือความรู้เกี่ยวกับการทำ E-Commerce ของเรานั้นเอง ควรลงมือทำและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเรื่อยๆ แต่ไม่ควรลงทุนกับ Course ต่างๆ มากนักในช่วงแรกเพราะสำหรับมือใหม่นั้นมีข้อมูลมากมายให้เราอ่านและศึกษาได้ฟรี เช่น * blog.lnw.co.th * contentshifu.com/blog/ * blog.sellsuki.co.th * https://support.google.com/webmasters/answer/7451184?hl=th โดยตรงนี้ผมขอยกตัวอย่างเฉพาะที่ตัวผมเองเข้าไปอ่านและศึกษาเป็นประจำแต่ความจริงอาจจะมีอีกเยอะมากว่านี้ก็สามารถศึกษาได้เลยจากที่อื่นๆ 1.2 ลงทุนในเวลา เมื่อตอนเริ่มต้นทำ E-Commerce ใหม่ๆ เราจะต้องเสียเวลาไปทำการศึกษาและทดลองค่อนข้างเยอะมาก บางคนอาจจะใช้เวลาเพียง 1-2 เดือนก็สามารถทำยอดขายได้ แต่บางคนก็อาจจะนานมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย แต่หลักๆ แล้วเราจะต้องเสียสละเวลาในการศึกษาหาข้อมูลสินค้าที่จะขาย ศึกษาเกี่ยวกับการทำ E-Commerce และเวลาในการลงมือทำจริงๆ เพราะเฉพาะนั้นนอกจากเงินที่ใช้ในการลงทุนแล้วเราก็ยังต้องลงทุนในเวลาเพิ่มอีก วิธีเลือกสินค้ามาขาย ใน LAZADA นั้นมีสินค้าทุกอย่างที่ลูกค้าอยากได้ตั้งแต่อุปกรณ์ก่อสร้างยันล้อรถ ไม่ว่าเราอยากเอาอะไรมาขายก็ตามใน LAZADA มีขายหมดแล้วแน่นอน … Continue reading "หลักการเริ่มต้นสำหรับมือใหม่ที่จำเป็นต้องรู้ก่อนขายของ LAZADA"