sutenm.com
มาดูเงินเดือนของพนังงานใน Amazon.com, Inc. • Sutenm.com
ขอนำตัวเลขเงินเดือนของสุดยอดตำนานบริษัท E-Commerce ที่มีต้นกำเนิดมาจากโรงรถอีกหนึ่งบริษัท ซึ่งทุกท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดี นั้นก็คือบริษัท Amazon.com นั้นเองครับ เริ่มต้นในปี 1995…