sutenm.com
พื้นฐานเริ่มต้นของการลงทุนในกองทุนรวม • Sutenm.com
หลังจากศึกษาได้ไม่ถึงสัปดาห์ก็อยากจะแชร์ความรู้รวมถึงข้อมูลหลายๆ อย่างที่ผมได้ศึกษามาครับ เกี่ยวกับการซื้อกองทุนรวม อยากบอกเหตุผลของการที่ซื้อกองทุนรวมก่อนครับ…