superego.com.pl
Grupa wsparcia dla rodzin adopcyjnych
Grupa wsparcia dedykowana jest adopcyjnym rodzinom dzieci w wieku od 0 do 10 roku życia oraz osobom starającym się o adopcję.