sunrise.ir
افزایش قیمت ارز توسعه گردشگری داخلی
چگونگی فرصت‌سازی از افزایش قیمت ارز در صنعت گردشگری اروجی، کارشناس گردشگری: هیچ کشوری به مردم یارانه نمی‌دهد که از کشور ارز خارج کنند تهران (پانا) – اردشیر اروجی، کارشناس گردشگری، معتقد است وضع فعلی اقتصادی می‌تواند به صنعت گردشگری رونق دهد و خارجی‌ها را برای دیدن ایران
شرکت طلوع زاینده رود