sunrise.ir
اطلاعیه
شرکت طلوع زاینده رود برگزار می کند: برگزاری کارگاه آموزشی هتلداری و حسابداری در دو سطح مقدماتی و پیشرفته.شرکت طلوع زاینده رود با رویکرد آموزشی و با توجه به سابقه درخشان در تولید نرم افزارهای مرتبط با صنعت هتلداری و حسابداری تصمیم به برگزاری کارگاه های آموزشی، مرتبط با این صنعت گرفته
شرکت طلوع زاینده رود