studio21.sk
Seminár pre architektov - projektovanie bezpečných detských ihrísk - Studio 21
Spoločnosť Studio 21 v spolupráci so Slovenskou komorou architektov zorganizovala už druhý krát seminár pre architektov pod názvom „Podmienky projektovania detských ihrísk vo väzbe na normu STN EN 1176:2009“. Seminár sa tentokrát konal 28.3.2017 v Banskej Bystrici a bol opäť zaradený do systému Sústavného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov. Za účasť získali členovia komory 10 kreditov. Sme radi, …