studeermeteenplan.nl
Samenwerking
Studeermeteenplan.nl is tot stand gekomen in samenwerking met diverse belanghebbenden zoals de scholieren- en studentenbonden, Studiekeuze123, De Vereniging van Schooldecanen en Loopbaanbegeleiders (VvSL) en de Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders (NVS-NVL).