stichtingvlink.nl
e-magazine verantwoord opdrachtgeverschap - VLINK
Veel opdrachtgevers in de bouw en infra zijn zich er niet van bewust dat zij een wettelijke verantwoordelijkheid hebben voor veilig en gezond werken tijdens de bouw. Er is ook nogal eens onduidelijkheid over wat deze verantwoordelijkheid inhoudt. De Inspectie SZW helpt met een online magazine Verantwoord opdrachtgeverschap. Opdrachtgevers in de bouw en infra – …