stichtingdetijdmachine.nl
Vacature: Stagiaire projecten
Stichti g De Tijdmachi e is op zoek aar ee veelzijdige stagiair i de fu ctie va projectmedewerker. Je werkt mee op o ze verschille de projecte zoals De Tijdmachi e e Gouwe Ouwe, maar ook op ka toor met algeme e orga isatiewerkzaamhede ter voorbereidi g op de projecte . De werkzaamhede De werkzaamhede bestaa o der a dere uit het voorbereide va de Tijdmachi e, zoals het make va ee [...]