stichtingdetijdmachine.nl
Werkbezoek van Koning Willem-Alexander
Ko i g Willem-Alexa der bre gt di sdagmiddag 9 oktober ee bezoek aa Stichti g De Tijdmachi e i woo zorgce trum Nieuw Groe la d i Zaa dam. I ee jare 60 huiskamerdecor gaat de Ko i g i gesprek met de oprichters, oudere , vrijwilligers e same werki gspart ers over ee u ieke e [...]