stichtingdetijdmachine.nl
Deventer Tijdmachine en Zwols LivingLab op zoek naar het goede leven
Wat zou u og heel graag wille doe ? Die vraag stelde tweedejaarsstude te Toegepaste Gero tologie deze week aa tie talle oudere i woo complex Ludgerus i de Deve ter wijk Keizersla de . Het decor: de jare 60-kamer va Stichti g De Tijdmachi e. De 18-jarige stude t Pepij e de 85-jarige Lies zitte i de keuke , aast de gehaktmole e [...]