stichtingantidierenleed.nl
Privacy beleid • Stichting Anti Dierenleed
Het beschermen van persoonsgegevens van bezoekers van onze website acht Stichting Anti Dierenleed van groot belang en rekent dit tot haar verantwoordelijkheid. Uw persoonsgegevens (met andere woorden uw Privacy) worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en beveiligd. Verwerkingsverantwoordelijke Stichting Anti Dierenleed wordt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke...