stichtingantidierenleed.nl
Activiteiten • Stichting Anti Dierenleed
De activiteiten van de Stichting Anti Dierenleed bestaan hoofdzakelijk uit het besteden van fondsen, vermogen en het ter beschikking stellen van middelen en accommodaties voor de lange termijn worden de bovenstaande bestedingsvormen aangewend om structurele en brede condities te ontwikkelen. Te denken valt aan giften, diensten en het beschikbaar stellen van onroerende goederen aan medespelers...