stepv.upv.es
ESTUDI SOBRE LES CONDICIONS SOCIOLABORALS DEL PERSONAL DOCENT UNIVERSITARI - STEPV en la Universitat Politècnica de València
La situació laboral del PDI és regular, pijor que la de fa uns anys, i amb una projecció de futur pessimista SABIES QUE… més del 75% del professorat de les universitats públiques valencianes pensa que la seua situació laboral no és bona Distribució percentual segons la valoració de la situació general del professorat. SABIES …