stepv.upv.es
ESTUDI SOBRE LES CONDICIONS SOCIOLABORALS DEL PERSONAL DOCENT UNIVERSITARI - STEPV en la Universitat Politècnica de València
Els qualificatius associats a les tasques del PDI SABIES COM… qualifica el professorat de les universitats públiques valencianes les activitats docent, investigadora i gestora? Nota: L’elecció d’aquests adjectius qualificatius ha sigut feta pels mateixos professors i professores en la fase qualitativa de l’estudi, composta per un total de 37 participants pertanyents a totes les …