stepv.upv.es
ESTUDI SOBRE LES CONDICIONS SOCIOLABORALS DEL PERSONAL DOCENT UNIVERSITARI - STEPV en la Universitat Politècnica de València
Les universitats han convertit el professorat associat en mà d’obra barata SABIES QUE… el professorat de les universitats públiques valencianes opina que la pitjor situació professional del PDI la pateix el professorat associat Distribució percentual segons la valoració de la categoria professional en pitjor situació. SABIES QUE… més del 80% del professorat de les …