stepv.upv.es
ESTUDI SOBRE LES CONDICIONS SOCIOLABORALS DEL PERSONAL DOCENT UNIVERSITARI - STEPV en la Universitat Politècnica de València
El reconeixement acadèmic depén de la recerca publicada SABIES QUE… l’opinió de la pràctica totalitat del professorat de les universitats públiques valencianes és que el reconeixement acadèmic depén majoritàriament de la recerca publicada Distribució percentual del grau d’acord amb “el reconeixement acadèmic es mesura majoritàriament en relació a la recerca publicada”. SABIES QUE… l’excés …