stempherconsulting.nl
De Creërende Organisatie (11): Hoe bouw je een Creërende Organisatie? (deel 5) - Stempher Consulting
Leiderschap In de ontwikkeling van de medewerker in de Creërende Organisatie speelt het leiderschap een grote rol. De relatie tussen de leider en medewerker is voor een groot gedeelte bepalend voor het functioneren van de laatstgenoemde. Het zogenaamde Pygmalion effect is hier van toepassing. Dit principe gaat uit van de uiterst belangrijke verhouding die zich tussen deLees Verder