stegierski.com
Już (prawie) wiosna... • stegierski.com
Wybraliśmy się wczoraj na spacer. Przez pola. Trochę kapało, delikatnie wiało. Szukaliśmy wiosny. Znaleźliśmy kwitnące, słownie, dwie Śnieżyczki przebiśnieg (Galanthus nivalis) – uwiecznione. Natrafiliśmy też…