stegierski.com
Aparat nienależący do Evity • stegierski.com
Koncepcja lustrzanki dwuobiektywowej (Twin-Lens Reflex) pojawiła się jeszcze w dziewiętnastym wieku, jednak dopiero zaprezentowanie w 1929 roku przez firmę Franke & Heidecke pierwszego modelu aparatu…