stegierski.com
Masakratorzy • stegierski.com
Po ostatnich kilku doświadczeniach z wołaniem średniego negatywu kolorowego w największej w Europie sieci fotograficznych laboratoriów przemysłowych, dochodzę do wniosku, że jeżeli coś ma być…