ssksm.org
DÜŞLER DENİZİNE AÇILAN BİR AKIL- KAHRAMANI’NIN SEYİR DEFTERİ veya ODYSSEUS’UN BİLİNÇ-ALTINDAKİ TETHYS
Şubat ayının ilk konuğu , mitoloji üzerine araştırmaları ve senaryoları bulunan Sadık Türksavaş “Düşler Denizine Açılan Bir Akıl- Kahramanı’nın Seyir Defteri veya Odysseus’un Bilinç-Altındaki Tethys “konusu ile sizlerle olacak. Odysseus’un oniki parça gemi ile Troya’danayrılıp ülkesiİthaka’ya doğru