sprekendestenen.nl
Olofspoort
latende de Olofspoort (*) aan de regeter zijde, bemerkten wij de zoo genoemde Jansenisten Kerk de drie bonte Kraaijen(†), die in geenen deele het uiterlijke van eene kerk heeft, (*) Alhier stond ee…