spozaplota.sk
Vianočná kapustnica - Spoza plota
Naša vianočná kapustinca bola silná a podtatranský vietor. O tom, ako dlho a či vôbec ju premývať, aby mala aspoň nejakú chuť, bola každoročná diskusia.