sp.pijarzy.pl
Zajęcia pozalekcyjne
W roku szkolnym 2018/2019 odbywają się następujące zajęcia pozalekcyjne: