sp.pijarzy.pl
Świetlica
Świetlica szkolna czynna jest codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00. Zajęcia cykliczne prowadzone w Świetlicy szkolnej: Cała Polska czyta dzieciom – rozbudzanie z…