sp.pijarzy.pl
Rekrutacja
Szczegółowe zasady rekrutacji do klas pierwszych i naboru do klasy czwartej, szóstej i siódmej oraz kwestionariusz kandydata do pobrania poniżej. Do otwarcia dokumentów niezbędny jest czytnik plikó…