sp.pijarzy.pl
Protokół z zebrania samorządu 5.03
1. Sprawdziliśmy obecność- reprezentanci wszystkich klas byli obecni. 2. Przypomnieliśmy o trwających konkursach samorządowych: konkursie na filmik reklamujący szkołę i o konkursie na logo samorząd…